Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

First Quarter | Week 1

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP

Topic: Pagmamahal sa mga kapatid

Learning Competency: Naipaliliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito (ie. Twoparent family, single-parent family, extended family).

You may also like

Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
10 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
22 views
Grade 1 English | How to say what she/he wants to eat | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: How to say what she/he wants to eat [...]
15 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Saltang Kilos at Salitang [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan Learning [...]
44 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
17 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
10 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
22 views
Grade 1 Math | Fraction Part of a Whole | Mathtinik
Third Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Fraction Part of a Whole [...]
34 views
Grade 1 English | Being Polite | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Being [...]
18 views
Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
20 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
10 views

Page 4 of 140

Leave a Reply