Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

First Quarter | Week 1

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP

Topic: Pagmamahal sa mga kapatid

Learning Competency: Naipaliliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito (ie. Twoparent family, single-parent family, extended family).

You may also like

Grade 2 Filipino | Wastong Pagpupuno ng Pormularyo o Forms | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Wastong Pagpupuno ng Pormularyo o [...]
12 views
Grade 1 AP | Pagtatapon sa Wastong Lugar | ATBP
Third Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagtatapon sa Wastong Lugar Learning [...]
11 views
Grade 1 Math | Basic Addition | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Basic Addition Learning [...]
19 views
Grade 1 English | Unlocking of Difficult Words and Phrases | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 2 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Unlocking of [...]
5 views
Grade 1 Filipino | Patinig | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Patinig Learning Competency:  [...]
19 views
Grade 1 English | Simple Sentences | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 4 | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Simple [...]
15 views
Grade 1 English | Sequence of Events Part 1 | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Sequence of Events Part 1 [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
11 views
Grade 1 English | Polite Expressions | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Polite Expressions [...]
16 views
Grade 1 Filipino | Mga Produktong Filipino | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Produktong Filipino Learning [...]
25 views
Grade 1 English | Ten Friends | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Story: Ten Friends [...]
14 views
Grade 1 Math | Patterns Around Us | Mathdali
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Math | Mathdali Topic: Patterns Around Us Learning [...]
14 views

Page 2 of 142

Leave a Reply