Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

Grade 1 Araling Panlipunan | Pagmamahal sa mga kapatid | ATBP

First Quarter | Week 1

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP

Topic: Pagmamahal sa mga kapatid

Learning Competency: Naipaliliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito (ie. Twoparent family, single-parent family, extended family).

You may also like

Grade 6 Filipino | Pagsasaayos ng Teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsasaayos ng Teksto [...]
213 views
Grade 7 Filipino |  Pahina | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome
First Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino |  Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
111 views
Grade 1 English | Describing Self and the 2nd Person | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Describing Self and the 2nd Person [...]
200 views
Grade 3 Math | Addition of Large Numbers | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 MATH | MathTinik Topic: Addition of Large Numbers [...]
126 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 2 FILIPINO | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
231 views
Grade 3 Science | Physical Change | Sine’skwela
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 3 Science | Sine'skwela Topic: Physical [...]
263 views
Grade 9 Science | Gregor Mendel and the Science of Genetics | K-Hub
First Quarter | Week 3 Grade 9 Science | K-Hub Topic: Gregor Mendel and the Science of Genetics [...]
223 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
0 views
Grade 10 AP | Interactions Among Living Things |
First Quarter | Week 3 Grade 10 Araling Panlipunan | Puno ng Buhay Topic: Interactions Among [...]
79 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 || Second Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: [...]
24 views
Grade 3 English | Courteous Expressions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 | Week 7 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Courteous expressions [...]
197 views
Grade 8 English | Idiomacy – Number Idiomatic Expressions – Set 6 | Team Lyqa
First Quarter | Week 3 Grade 8 English | Team Lyqa Topic: Idiomacy - Number Idiomatic [...]
212 views

Page 117 of 135

Leave a Reply