Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP

Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP

Third Quarter | Week 3 | Week 5

Grade 1 AP | ATBP

Topic: 
Pag-aaral nang Mabuti

Learning Competency: Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paaralan sa sariling buhay at sa pamayanan o komunidad.

You may also like

Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Cause and Effect [...]
1 views
Extracurricular | Lizza May David | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Lizza May David Learning Competency:
2 views
Grade 9 Science | Natural Disasters | Matanglawin
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Science | Matanglawin Topic: Natural Disasters Learning [...]
5 views
Grade 9 AP | Macroeconomic Concepts
Third Quarter | Week 5 Grade 9 AP | Topic: Macroeconomic Concepts Learning Competency: Nasusuri [...]
6 views
Grade 10 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
0 views
Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel
Third Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Constel Topic: Light: An Em Wave Learning [...]
0 views
Grade 10 AP | Colonia | No Filter
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 10 AP | No Filter Topic: Colonia Learning Competency: [...]
4 views
Grade 10 Filipino | Punpon Ng Mga Salita Part 1 | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Antas ng Salita Learning Competency: [...]
2 views
Grade 6 AP | EDSA Part 2 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 2 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
8 views
Grade 4 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
3 views
Extracurricular | Arlu Gomez | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Arlu Gomex Learning Competency:
3 views
12376

Page 1 of 76

Leave a Reply