Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP

Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP

Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP

Fourth Quarter | Week 5 | Week 7

Grade 1 AP | ATBP

Topic:
  Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar

Learning Competency: .Nakapagbigay halimbawa ng mga gawi at ugali na makatutulong at nakasasama sa sariling kapaligiran: tahanan at paaralan .

You may also like

Grade 1 AP | Tiktaktok at Pikpakbum | Kuwentong Pambata
Posted on December 14, 2021
Second Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Kuwentong Pambata Topic: Tiktaktok at Pikpakbum Learning [...]
14 views
Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
40 views
Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
45 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
33 views
Grade 1 English | Sequence of Events (Part 2) | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
First Quarter | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Sequence of Events Learning [...]
34 views
Grade 1 English | Using the 1st Person – I Can | Epol Apple
Posted on August 5, 2021
Second Quarter | Week 1 Grade 1 English | Epol Apple Topic:  Using the 1st Person - I Can [...]
0 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
76 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
53 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
19 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
31 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
27 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Posted on July 2, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
35 views
12397

Page 1 of 97