Extracurricular | Sorsogon Part 1 | G Diaries

Extracurricular | Sorsogon Part 1 | G Diaries

First Quarter | Week 3 
Fourth Quarter | Week 3

Extracurricular | G Diaries

Topic: Sorsogon Part 1

Learning Competency:

You may also like

Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 8 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a [...]
428 views
Grade 4 English | Decoding Words with Prefix | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Grade 4 English | Karen's World [...]
229 views
Grade 4 Math | Numbers Up to 100 000 | MathDali
First Quarter | Week 1 Grade 4 Math | MathDali Topic: Numbers UP TO 100 000 Learning [...]
572 views
Grade 4 Math | Rounding Off Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Rounding Offf Numbers  Learning [...]
1824 views
Grade 4 Math | Comparing and Ordering Numbers | MathDali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | MathDali Topic: Comparing and Ordering Numbers Learning [...]
504 views
Grade 4 Math | Multiplying-By-Two-To-Three-Digit-Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 3  Grade 4 Math | Mathdali [...]
415 views
Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
1186 views
Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 Grade 7 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang [...]
1796 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
20956 views
Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 4 Grade 3 [...]
501 views
Grade 1 English | Rhyme Time |  Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 1 [...]
987 views
Grade 3 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic:Matter Learning [...]
629 views

Page 162 of 163