Extracurricular | Samar | G Diaries

Extracurricular | Samar | G Diaries

Second Quarter | Week 7

Extracurricular | G Diaries

Topic: Samar

Learning Competency: Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa.

You may also like

Extracurricular | Lizza May David | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Lizza May David Learning Competency:
6 views
Extracurricular | Arlu Gomez | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Arlu Gomex Learning Competency:
3 views
Extracurricular | Bienvenido Lumbera | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Learning Competency: 
5 views
Extracurricular | Kalinga’s Weaving | Local Legends
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Local Legends Topic: Kalinga's Weaving Learning Competency:
3 views
Extracurricular | Textiles | I Got It
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Textiles Learning Competency:
2 views
Extracurricular | Upi, Maguindanao | G Diaries
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Matanglawin Topic: Upi, Maguindanao Learning Competency:
4 views
Extracurricular | Waway Saway_Soil Painter | Local Legends
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Local Legends Topic: Waway Saway_Soil Painter  
3 views
Extracurricular | Ramon Santos | Art Republik
Third Quarter | Week 4 Extracurricular | Art Republik Topic: Ramon Santos Learning Competency: 
2 views
Extracurricular | Palm Oil | I Got It
Third Quarter | Week 4 Extracurricular | I Got It Topic: Palm Oil Learning Competency: 
1 views
Extracurricular | Tita Lacambra Ayala | Art Republik
Third Quarter | Week 4 Extracurricular | Art Republik Topic: Tita Lacambra Ayala Learning [...]
3 views
Extracurricular | Pampanga’s Panacillos De San Nicolas | Local Legends
Third Quarter | Week 4 Extracurricular | Local Legends Topic: Pampanga's Panacillos De San [...]
2 views
12376

Page 1 of 76

Leave a Reply