Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends

Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends

Second Quarter | Week 1

Fourth Quarter | Week 5

Extracurricular | Local Legends

Topic: 
Ferdie Cacnio: Brass Sculptor

Learning Competency

You may also like

Grade 8 Filipino | History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives | Gab To Go
Second Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Third Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 [...]
31 views
Extracurricular | Batangas Adventure | Matanglawin
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 6 Extracurricular | Matanglawin Topic: Batangas [...]
37 views
Grade 3 Araling Panlipunan | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Araling Panlipunan | Local Legends Topic: Batangas' Sinaing na [...]
11 views
Grade 4 Science | Animal Survival | Sineskwela
Second Quarter | Week 2 Kindergarten | Sineskwela Topic: Animal Survival Learning [...]
8 views
Kindergarten | Pagiging Makabayan | ATBP
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Makabayan [...]
23 views
Grade 3 Science | The Backbone | Why
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Why Topic: The Backbone Learning Competency: Classify [...]
55 views
Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni [...]
30 views
Grade 2 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Isahan, Dalawahan, at Maramihan | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: [...]
13 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
7 views
Grade 1 English | Different Garments | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Different Garments Learning [...]
59 views
Parent-Teacher Activity Time | Mga mag-aaral na may kapansanan: Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Mga [...]
39 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
33 views

Page 93 of 166