Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends

Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends

Second Quarter | Week 1

Fourth Quarter | Week 5

Extracurricular | Local Legends

Topic: 
Ferdie Cacnio: Brass Sculptor

Learning Competency

You may also like

Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga Ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
538 views
Grade 2 English | Introducing Others | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing [...]
314 views
Grade 4 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 8 Second Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Alikabuk [...]
630 views
Grade 3 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6  Second Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
712 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Second Quarter | Week 1 Grade 2 FILIPINO | Alikabuk [...]
390 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
59 views
Grade 6 Filipino | Sanhi at Bunga | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sanhi at [...]
658 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 4 Second Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
418 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
360 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
222 views
Grade 2 AP | Katapatan at Pakikipag-usap | Salam
First Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Salam Topic: Katapatan at [...]
148 views
Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
435 views

Page 164 of 166