Extracurricular | Bida Lights | Matanglawin

Extracurricular | Bida Lights | Matanglawin

Second Quarter | Week 2
Third Quarter | Week 2

Extracurricular | Matanglawin

Topic:
Bida Lights

Learning Competency:

You may also like

Grade 4 English | Giving the Main or Big Idea| Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: INGGO’S BIG IDEA Learning [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Mga Uri Ng Pang-Abay | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Uri Ng Pang-Abay Learning [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng Malaking Titik | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng Malaking Titik Learning [...]
5 views
Grade 1 English | STORY DAY: PIPA AND ONYOK | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: STORY DAY: PIPA AND [...]
0 views
Grade 4 English | READY, GET SET, ING-GO! | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | READY, GET SET, ING-GO! | Karen's World Topic: [...]
3 views
Kindergarten | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Pagaaral nang Mabuti Learning [...]
5 views
Grade 4 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk Topic: Pang-Uri [...]
3 views
ALS | Unang Kostumer | Nesgosyo Ko Asenso Ko
Third Quarter | Week 6 ALS | Nesgosyo Ko Asenso Ko Topic: Unang Kostumer Learning Competency:
1 views
Grade 6 AP | Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 [...]
7 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
5 views
Grade 4 AP | Ang Commonwealth | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Commonwealth Learning [...]
4 views
Grade 4 English | Don’t Go Inggo! | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Complex Sentences, Dependent, and [...]
2 views

Page 3 of 97

Leave a Reply