Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends

Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends

First Quarter | Week 6

Fourth Quarter | Week 3

Extracurricular | Local Legends

Topic: 
Batangas’ Sinaing na Tulingan

Learning Competency:

You may also like

Grade 3 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: [...]
88 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
22 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ng Salita | Wikaharian
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | [...]
75 views
Extracurricular | Seoul Adventure | Matanglawin
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 7 Third Quarter | Week 6   Extracurricular | [...]
30 views
Extracurricular | Upi, Maguindanao | G Diaries
First Quarter | Week 5 Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | G [...]
24 views
Extracurricular | Kariton | Class Project
First Quarter | Week 5 Extracurricular | Class Project Topic: Kariton - Old Kariton Vendor [...]
9 views
Grade 9 Science | Human Impact on Ecosystem | Mi Isla
First Quarter | Week 5 Grade 9 Science | Mi Isla Topic: Human Impact on Ecosystem Learning [...]
11 views
Grade 9 AP | Operation Part 2 | Estudyantipid
First Quarter | Week 5 Grade 9 AP | Estudyantipid Topic: Operation Part 2 Learning [...]
12 views
ALS | Skin Magical | My Puhunan
First Quarter | Week 5 Third Quarter | Week 3 | Week 4 ALS | My Puhunan Topic: Skin Magical [...]
61 views
Grade 8 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 4  Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng [...]
186 views
Kindergarten | Pagmamahal sa mga Kasapi ng Pamilya at sa Nakatatanda (Arroz Caldo ni Lolo Waldo) | Kwentoons
First Quarter | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 3 Kindergarten | Kwentoons [...]
353 views
ALS | Disenyo Mo, Kita Mo! | Negosyo Ko Asenso Ko
First Quarter | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 3 ALS | Negosyo Ko Asenso Ko [...]
53 views

Page 95 of 163

Leave a Reply