Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends

Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends

First Quarter | Week 6

Fourth Quarter | Week 3

Extracurricular | Local Legends

Topic: 
Batangas’ Sinaing na Tulingan

Learning Competency:

You may also like

Grade 1 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino [...]
63 views
Kindergarten | Nakikilala ang mga Pangunahing Emosyon (Si Nina) | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 6 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Nakikilala ang mga [...]
52 views
ALS | Gawa nang Gawa nang Kumita (Part 2) | Negosyo Ko Asenso Ko
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 2 ALS | Negosyo Ko Asenso Ko Topic: Gawa Ng Gawa [...]
17 views
Extracurricular | Salt | Why Not?
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 6 Extracurricular | Why Not Topic: Salt Learning Competency:  
40 views
Extracurricular | Lunas – ALS | Class Project
First Quarter | Week 6 Extracurricular | Class Project Topic: Lunas - ALS Learning Competency:  
3 views
Grade 1 Filipino | Kailanan ng Pangngalan | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Kailanan ng [...]
74 views
Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 4 | Week 5 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: [...]
36 views
Grade 8 Math | Slope of a Line | K-High Math
First Quarter | Week 6 Grade 8 Math | K-High Math Topic: Slope of a Line Learning Competency: [...]
39 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 | Week 7 Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | [...]
384 views
Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 6 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Pagmamahal sa mga kasapi ng [...]
41 views
ALS | Milk | Agri Tayo Dito
First Quarter | Week 6 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Milk Learning Competency:
17 views
Extracurricular | Lobo | G Diaries
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 7 | Week 8 Extracurricular | G Diaries Topic: Lobo [...]
23 views

Page 94 of 163

Leave a Reply