Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

First Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 9 Math | Numberbender

Topic: Conic Section on Parabola

Learning Competency: Ang lesson na ito ay napapakita kung paano magsolve ng parabola at isulat ang standard at general equation ng parabola given ang vertex at ang focus o ang directrix. Sa pagsolve ng mga problem na may kinalaman sa conic section, mas mapapadali ang pag solve kung gagamitan ito ng graphing paper.

 

173 views

You may also like

Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
35 views
Grade 9 Science | Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
10 views
Grade 9 Science | Electricity and Chemical Change | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity and Chemical Change [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Sexuality Responsible Parenthood and Development | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Kuwentong Kartero Topic: Sexuality Responsible [...]
11 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
72 views
Grade 9 Filipino | Understanding influence from the past | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Gab To Go Topic: UNDERSTANDING INFLUENCES FROM THE [...]
11 views
Extracurricular | Anna H. Bautista | Art Republik
First Quarter | Week 8 Second Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 6 Extracurricular | Art [...]
15 views
Grade 9 Filipino | Philippine Komiks | Tipong Pinoy
Fourth Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Tipong Pinoy Topic: Philippine Komiks Learning [...]
17 views
Grade 9 AP | Naghahanap ka ba ng trabaho? | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 6 Grade 9 AP | Ibang Klase Topic: Naghahanap ka ba ng trabaho? Learning [...]
22 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola [...]
24 views
Grade 1 English | Predicting the Ending | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! [...]
23 views
Grade 1 English | Changing the Ending | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: [...]
13 views

Page 3 of 99

Leave a Reply