Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

Grade 9 Math | Conic Section on Parabola | Numberbender

First Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 9 Math | Numberbender

Topic: Conic Section on Parabola

Learning Competency: Ang lesson na ito ay napapakita kung paano magsolve ng parabola at isulat ang standard at general equation ng parabola given ang vertex at ang focus o ang directrix. Sa pagsolve ng mga problem na may kinalaman sa conic section, mas mapapadali ang pag solve kung gagamitan ito ng graphing paper.

 

173 views

You may also like

Extracurricular  | Arko | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5  Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
60 views
Extracurricular  | Anino | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5 | Week 6 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
28 views
Extracurricular | Ang mga Lola | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang mga Lola Learning Competency:
35 views
Extracurricular | Ang Lihim ng Rani | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang Lihim ng Rani Learning [...]
19 views
Kindergarten | Ana’s Birthday | Kwentoons
First Quarter | Week 1 | Week 5 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang sarili Learning [...]
30 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
62 views
Extracurricular | Andrea, Batik at ang Higante | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Andrea, Batik at ang Higante [...]
15 views
Extracurricular | Anak ng Salamangkero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic:Anak ng Salamangkero Learning [...]
25 views
Extracurricular | Aling Talak At Ang Barbero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Aling Talak At Ang Barbero [...]
15 views
Grade 10 English | Pie Charts | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Pie Charts Learning Competency: [...]
40 views
Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
31 views
Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
22 views

Page 2 of 99

Leave a Reply