Extracurricular | Tahanna – Bahay Ampunan | Class Project

Extracurricular | Tahanna – Bahay Ampunan | Class Project

First Quarter | Week 1

Extracurricular | Class Project

Topic:
 Tahanna – Bahay Ampunan

Learning Competency:

You may also like

Grade 6 AP | Asimilasyon At Represyon | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Asimilasyon At Represyon Learning [...]
568 views
Grade 6 AP | Pananakop Ng Mga Amerikano | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 1 Grade 6 AP | [...]
985 views
Grade 5 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod [...]
533 views
Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 8 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a [...]
428 views
Grade 4 English | Decoding Words with Prefix | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Grade 4 English | Karen's World [...]
229 views
Grade 4 Math | Numbers Up to 100 000 | MathDali
First Quarter | Week 1 Grade 4 Math | MathDali Topic: Numbers UP TO 100 000 Learning [...]
572 views
Grade 4 Math | Rounding Off Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Rounding Offf Numbers  Learning [...]
1824 views
Grade 4 Math | Comparing and Ordering Numbers | MathDali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | MathDali Topic: Comparing and Ordering Numbers Learning [...]
504 views
Grade 4 Math | Multiplying-By-Two-To-Three-Digit-Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 3  Grade 4 Math | Mathdali [...]
415 views
Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
1186 views
Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 Grade 7 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang [...]
1796 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
20956 views

Page 93 of 95

Leave a Reply