Animal Production

Animal Production

AgriCOOLture

This episode talks about the strategies in selecting and procuring strain for table egg and chicken meat production. It also tackles how to select quality chicks and the characteristics of a good quality chick.

Week 9
Grade 5 – 7 | 1st Quarter
Subject: TLE

You may also like

Inggo’s Funny Bones
Karen's World This episode talks about poetry as means of self-expression. Week 1 Grade 7 |1st [...]
0 views
Ang Lihim na Kabanata Part 2
Pahina Kilalanin si Salome sa lihim na kabanata ng kilalang akda ni Dr. Jose Rizal. Dito lang [...]
0 views
Materials At Home: Plastic
Sineskwela Tayo na mga bata! Ating alamin ang plastic! Week 1 Grade 5 |1st Quarter Subject: Science
0 views
Say Your Piece
Karen's World This episode teaches how to write letters. Week 1 Grade 5 | 1st Quarter Subject: [...]
0 views
Divisibility
MathTinik Mas madaling magsolve kapag alam natin kung anong mga numbers ang divisible sa [...]
0 views
Physical Properties of Matter
Sineskwela Halina mga batta, ating alamin kung ano ang mga katangian ng Matter! Week 1 Grade 3 [...]
1 views
Ang Bahag ni Aliguyon
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagbasa – Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga [...]
0 views
Clothes
Epol Apple Halina mga bata! Ating alamin ang nouns! Week 1 Grade 2 | 1st Quarter Subject: English
1 views
Pagsunod sa mga Gabay
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig – Pagsunod Sa Mga Hakbang Sa Pagsasagawa Ng [...]
4 views
Family Members
Epol Apple Learn how to introduce your family here at Epol Apple! Week 1 Grade 1 | 1st Quarter [...]
2 views
Katropa Part 2
Pahina May makikilalang bagong kaibigan sina Balt! Alamin natin kung sino siya dito sa Pahina! [...]
0 views
Ang Mga Digmaan Sa Bangsa Moro
Kasaysayan TV Alamin sa palabas na ito ang lakas at kapangyarihan ni Sultan Kudarat at ng mga [...]
8 views
12315

Page 1 of 15

Leave a Reply

WordPress Image Lightbox