Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk

First Quarter | Week 3 

Grade 5 Filipino | Alikabuk

TopicPagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano?

Learning CompetencyNasasagot ang mga tanong sa binasa/napakinggang kuwento at tekstong pang-impormasyon; (F5PB-Ia-3.1; F5PB-Ic-3.2)

You may also like

Grade 4 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
2 views
Grade 5 English | Literature as Self – Expression | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | In-Service Training On Air Topic: Literature [...]
2 views
Grade 5 Math | Geometry Solids | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Solid Figures Learning Competency: makes [...]
2 views
Grade 5 Science | Science of Light | Matanglawin
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Science | Matanglawin Topic: Science of Light Learning [...]
18 views
Grade 5 English | Communication Process | Constel
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | Constel Topic:Communication Process Learning [...]
6 views
Grade 5 Math | Geometry – Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Geometry - Figures Learning [...]
4 views
Grade 5 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagpapahayag ng Pagsang-Ayon o [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Totoo at Di Totoo | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino| Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon (Kathang-Isip) [...]
6 views
Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
2 views
Grade 5 Filipino | Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Mga salitang magkakasalungat at [...]
1 views
Grade 5 Science | Phosphorescence | Science Says
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Science Says Topic: Phosphorescence Learning [...]
4 views
Grade 5 Science | Relationship of Magnet and Electricity | Sinekswela
Third Quarter | Week 6 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Relationship of Magnet and [...]
7 views
12387

Page 1 of 87

Leave a Reply