Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana

Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana

First Quarter | Week 1 | Week 7 

Second Quarter | Week 1 | Week 3

Grade 1 AP | Pamana

Topic: Ang Pamilyang Pilipino

Learning Competency: Nailalarawan ang sariling pamilya batay sa: (a) komposisyon (b) kaugalian at paniniwala (c ) pinagmulan at (d) tungkulin at karapatan ng bawat kasapi. (AP1PAM- IIa-3)

You may also like

Extracurricular  | Arko | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5  Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
0 views
Extracurricular  | Anino | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5 | Week 6 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
1 views
Extracurricular | Ang mga Lola | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang mga Lola Learning Competency:
17 views
Extracurricular | Ang Lihim ng Rani | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang Lihim ng Rani Learning [...]
7 views
Kindergarten | Ana’s Birthday | Kwentoons
First Quarter | Week 5 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang sarili Learning [...]
12 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
9 views
Extracurricular | Andrea, Batik at ang Higante | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Andrea, Batik at ang Higante [...]
5 views
Extracurricular | Anak ng Salamangkero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic:Anak ng Salamangkero Learning [...]
13 views
Extracurricular | Aling Talak At Ang Barbero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Aling Talak At Ang Barbero [...]
9 views
Grade 10 English | Pie Charts | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Pie Charts Learning Competency: [...]
33 views
Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
19 views
Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
18 views

Page 1 of 151

Leave a Reply