Grade 7 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina

Grade 7 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina

First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 7

Grade 7 Filipino | Pahina

Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome

Learning Competency: “Naiuugnay ang mga mahahalagang kaisipang nakapaloob sa
binasang akda sa nangyayari sa:

• Sariling karanasan
• pamilya
• pamayanan
• lipunan
• daigdig (F10PB-Ia-b-62)

You may also like

Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic:  KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
4 views
Grade 7 Science | Variation & its importance | Khan Academy
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Khan Academy Topic: Variation & its importance [...]
1 views
Grade 7 Math | Dividing Polynomials Using Long Division and Synthetic Division | Number Bender
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Math | Number Bender Topic: Dividing Polynomials Using Long [...]
3 views
Grade 5 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
2 views
Grade 5 Science | Oldsy Artsy | Art Jam
First Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Art Jam Topic: Oldsy Artsy Learning Competency: [...]
19 views
Grade 7 Science | Reproduction, DNA, sexual & asexual | Khan Academy
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Khan Academy Topic: Reproduction, DNA, sexual & [...]
0 views
Grade 7 AP | Suliraning Pangkapaligiran ng Asya | Ser Ian Class
Second Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Ser Ian Class Topic: Suliraning Pangkapaligiran ng Asya [...]
7 views
Grade 7 AP | Mga Rehiyong Asyano | Ser Ian Class
Second Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Ser Ian Class Topic: Mga Rehiyong Asyano Learning [...]
3 views
Grade 7 AP | Geographic Profile ng Asya | Ser Ian Class
Second Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Ser Ian Class Topic: Geographic Profile ng Asya Learning [...]
3 views
Grade 7 AP | Heograpiya: Tema at Kahulugan | Ser Ian Class
Second Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Ser Ian Class Topic: Heograpiya: Tema at Kahulugan [...]
2 views
Grade 7 English | Other Sources of Information | Karen’s World
Second Quarter | Week 5 Grade 7 English | Karen's World Topic: Other Sources of Information [...]
4 views
Grade 7 Math | Laws of Exponents and Simplifying Exponential Expressions | Number Bender
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Math | Number Bender Topic: Laws of Exponents and Simplifying [...]
2 views
12379

Page 1 of 79

Leave a Reply