Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV

Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV

First Quarter | Week 1

Grade 7 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV

Topic: Ang Batayang Heograpikal Ng Pilipinas

Learning Competency: Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya (AP7HAS-Ia-1.1)

You may also like

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
2 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
12 views
Grade 7 Math | Measures of Central Tendency | K-High Math Matters
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | K-High Math Matters Topic: Measures of Central Tendency [...]
20 views
Grade 7 English | Philippine Library | Lahi PH
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Lahi PH Topic: Philippine Library Learning [...]
8 views
Grade 7 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
13 views
Grade 7 Math | Interpreting the Center and the Spread of the Distribution | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Interpreting the Center and the [...]
12 views
Grade 7 Filipino | The Giver | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Filipino | Team Lyqa Topic: The Giver Learning [...]
3 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
32 views
Grade 7 Science | Organization of Celestial Bodies | Agham Aralin
Fourth Quarter | Week 6 Grade 7 Science | Agham Aralin Topic: Organization of Celestial Bodies [...]
2 views
Grade 7 Science | The Great Triumvirate (Earth, Moon, Sun) | Constel
Fourth Quarter | Week 6 Grade 7 Science | Constel Topic: The Great Triumvirate (Earth, Moon, [...]
6 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola Learning [...]
12 views
Grade 7 AP | How Beliefs and Values Define a Culture | World History
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 AP | World History Topic : How Beliefs and Values [...]
4 views
12393

Page 1 of 93

Leave a Reply