ALS | Tropang Boksingero | Kada Tropa

ALS | Tropang Boksingero | Kada Tropa

First Quarter | Week 5
Second Quarter | Week 2
Third Quarter | Week 6
Fourth Quarter | Week 7

ALS | Kada Tropa

Topic: 

Learning Competency: 

 

 

You may also like

Grade 2 English | Activate prior knowledge based on new knowledge formed | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Activate prior knowledge based on [...]
175 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
219 views
Grade 4 Science | Physical Change | Sineskwela
First Quarter | Week 3 | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Physical Change Learning [...]
1024 views
Grade 4 Math | Understanding Multiplication | MathDali
First Quarter | Week 3 Grade 4 Math | MathDali Topic: Understanding Multiplication Learning [...]
244 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
222 views
Grade 3 AP | BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO | Wow
First Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO [...]
323 views
Grade 1 English | Answering Questions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Answering questions Learning [...]
194 views
Grade 3 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na [...]
622 views
Grade 2 AP | Katapatan at Pakikipag-usap | Salam
First Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Salam Topic: Katapatan at [...]
148 views
Grade 2 English | Greetings “State of Being” | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Greetings "State of Being" Learning [...]
209 views
Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
435 views
Grade 2 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
533 views

Page 268 of 282