ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase

ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase

First Quarter | Week 1 | Week 4

Second Quarter | Week 1 |  Week 4

ALS | Ibang Klase

Topic: Pangangailangan at Pagnanais

Learning Competency:

You may also like

Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
22 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
30 views
Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
17 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
72 views
ALS | Keto Filipino | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Keto Filipino Learning Competency:
7 views
ALS | Mascot | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Mascot Learning Competency:
8 views
Extracurricular | Anna H. Bautista | Art Republik
First Quarter | Week 8 Second Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 6 Extracurricular | Art [...]
15 views
ALS | Episode 26 | Kumikitang Kabuhayan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 26 Learning Competency:
14 views
ALS | Seafood | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Seafood Learning Competency: Naiuugnay ang [...]
7 views
ALS | Naghahanap ka ba ng Trabaho | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Ibang Klase Topic: Naghahanap ka ba ng Trabaho Learning Competency:
9 views

Page 4 of 160