ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase

ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase

First Quarter | Week 1 | Week 4

Second Quarter | Week 1 |  Week 4

ALS | Ibang Klase

Topic: Pangangailangan at Pagnanais

Learning Competency:

You may also like

Extracurricular | Andrea, Batik at ang Higante | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Andrea, Batik at ang Higante [...]
15 views
Extracurricular | Anak ng Salamangkero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic:Anak ng Salamangkero Learning [...]
16 views
Extracurricular | Aling Talak At Ang Barbero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Aling Talak At Ang Barbero [...]
13 views
Grade 10 English | Pie Charts | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Pie Charts Learning Competency: [...]
39 views
Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
28 views
Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
21 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
29 views
Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
14 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
68 views
ALS | Keto Filipino | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Keto Filipino Learning Competency:
6 views

Page 3 of 158