ALS | Pagmamalasakit sa Kapwa | Ibang Klase

ALS | Pagmamalasakit sa Kapwa | Ibang Klase

Second Quarter | Week 7 | Week 8

ALS | Ibang Klase

Topic: 
Pagmamalasakit sa Kapwa

Learning Competency:

111 views

You may also like

Grade 1 Filipino | Mga Salitang Pananong | Wikaharian
First Quarter | Week 1  Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga [...]
114 views
Grade 1 Filipino | Paggawa ng mapa | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Paggawa ng [...]
92 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pangngalan | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang [...]
128 views
Grade 1 Filipino | Alpabetong Filipino | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Alpabetong [...]
89 views
Grade 1 Filipino | Jeep ni Mang Juan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Jeep ni [...]
131 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya sa mga natutunan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week  2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:Pagtataya [...]
122 views
Grade 1 Filipino | Pangngalang Pantangi | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pangngalang [...]
55 views
Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Binibining Repolyo | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa [...]
163 views
Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
58 views
Grade 1 Filipino | Bilang ng Salita sa Pangungusap | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Bilang ng [...]
489 views
Grade 1 English | Parts of the Body | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 2 Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: [...]
321 views
Grade 1 English | Parts of the Head | Epol Apple
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 2 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Parts of the [...]
155 views

Page 91 of 94

Leave a Reply