ALS | Pagbubuo ng Pangarap | Ibang Klase

ALS | Pagbubuo ng Pangarap | Ibang Klase

First Quarter | Week 3

ALS | Ibang Klase

Topic: Pagbubuo ng Pangarap

Learning Competency:

14 views

You may also like

Grade 9 English | Modals | Team Lyqa
First Quarter | Week 1 | Week 8 Grade 9 English |Team Lyqa Topic: Modals Learning Competency: [...]
833 views
Grade 7 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Grade 7 Filipino | Pahina [...]
133 views
Grade 5 AP | Ang Pag-aaral Ng Kasaysayan | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Pag-aaral [...]
604 views
Grade 5 English | Describing Oneself | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Describing Oneself Learning [...]
589 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
316 views
Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 AP | [...]
943 views
ALS | Tropang Maruya Part 1 | Kada Tropa
First Quarter | Week 1 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Maruya Learning Competency: "Kada Tropa" [...]
141 views
ALS | Tropang Maruya Part 2 | Kada Tropa
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 6 | Week 7 Third Quarter | Week 2 Fourth Quarter | [...]
311 views
Grade 8 Math | Special Products | K-High Math Matters
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Math | K-High Math Matters Topic: Special Products [...]
410 views
Grade 8 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May [...]
126 views
Grade 6 Math | Addition of Similar Fractions | Solved
First Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Solved Topic: Addition of Similar Fractions Learning [...]
324 views
Grade 4 English | Significant details from a story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 Grade 4 English | Karen's World Topic: Significant [...]
319 views

Page 85 of 91

Leave a Reply