ALS | Paano Tanggapin ang Kabiguan | Ibang Klase

ALS | Paano Tanggapin ang Kabiguan | Ibang Klase

Fourth Quarter | Week 5

ALS | Ibang Klase

Topic: Paano Tanggapin ang Kabiguan

Learning Competency:

13 views

You may also like

Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
17 views
Grade 4 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 7 Grade 4 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing Learning [...]
34 views
Grade 3 Science | Phases of the Moon | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Phases of the Moon Learning [...]
22 views
Grade 3 AP | Pangarap na Pag-ahon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Class Project Topic: Pangarap na Pag-ahon Learning [...]
10 views
Grade 6 AP | Labay Ku | Class Project
Fourth Quarter | Week 6 Grade 6 AP | Class Project Topic: Labay Ku Learning [...]
2 views
Grade 7 Science | Organization of Celestial Bodies | Agham Aralin
Fourth Quarter | Week 6 Grade 7 Science | Agham Aralin Topic: Organization of Celestial Bodies [...]
6 views
Grade 5 AP | Ester Belarmino | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Ester Belarmino Learning [...]
39 views
Grade 1 AP | Si Emang Engkantada | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 AP |  Kuwentong Pambata Topic: Si Emang Engkantada Learning [...]
27 views
Grade 2 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Kayarian ng Pangungusap Learning [...]
38 views
ALS | Keto Filipino | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Keto Filipino Learning Competency:
7 views
Grade 3 AP | Organic | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Organic Learning [...]
3 views
Grade 6 AP | Baliktaran – Story of Lesbian/Gay with Child | Class Project
Fourth Quarter | Week 6 Grade 6 AP | Class Project Topic: Baliktaran - Story of Lesbian/Gay [...]
8 views

Page 5 of 87