ALS | Kalinisang Pansarili at Pangkapaligiran | Ibang Klase

ALS | Kalinisang Pansarili at Pangkapaligiran | Ibang Klase

Second Quarter | Week 6

ALS | Ibang Klase

Topic: 
Kalinisang Pansarili at Pangkapaligiran

Learning Competency:

15 views

You may also like

Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
9 views
Grade 6 Science | Watershed | Sineskwela
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Watershed Learning [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Pagbasa sa kuwento: Si Pilong Patago-tago | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pagbasa sa kuwento: Si Pilong [...]
1 views
Extracurricular | Imposible | Matanglawin
Second Quarter | Week 7 Third Quarter | Week 1 Extracurricular | Matanglawin Topic: Imposible [...]
11 views
ALS | May Kalutasan ang Bawat Suliranin | Ibang Klase
Third Quarter | Week 2 ALS | Ibang Klase Topic: May Kalutasan ang Bawat Suliranin Learning [...]
7 views
ALS | Camiguin | Agri Tayo Dito
Second Quarter | Week 6 | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Camiguin Learning Competency:
4 views
ALS | Chocovron | My Puhunan
Second Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Chocovron Learning Competency:
2 views
Extracurricular | Best of Pangasinan | My Puhunan
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | My Puhunan Topic: Best of Pangasinan Learning Competency: 
5 views
Grade 9 English | Elements of Drama | Carlos’ Blog
Second Quarter | Week 5 Grade 9 English | Carlos' Blog Topic: Elements of Drama Learning [...]
1 views
Grade 2 AP | Siquijor Adventure | Matanglawin
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 2 Araling Panlipunan | [...]
2 views
Grade 8 AP | Imperialism and Colonization | Salam
Second Quarter | Week 7 Grade 8 AP | Salam Topic: Imperialism and Colonization Learning [...]
8 views
Grade 5 Math | Ratio and Proportion | K-High Science
Second Quarter | Week 7 Grade 5 Math | K-High Science Topic: Ratio and Proportion Learning [...]
9 views

Page 2 of 70

Leave a Reply