ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase | Ibang Klase

ALS | Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase | Ibang Klase

First Quarter | Week 4
ALS | Ibang Klase
Topic: Pangangailangan at Pagnanais | Ibang Klase 

 

182 views

You may also like

ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
21 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
60 views
ALS | Keto Filipino | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Keto Filipino Learning Competency:
6 views
ALS | Mascot | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Mascot Learning Competency:
6 views
ALS | Episode 26 | Kumikitang Kabuhayan
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 26 Learning Competency:
9 views
ALS | Seafood | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Seafood Learning Competency: Naiuugnay ang [...]
5 views
ALS | Naghahanap ka ba ng Trabaho | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 6 ALS | Ibang Klase Topic: Naghahanap ka ba ng Trabaho Learning Competency:
7 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola [...]
18 views
ALS | Episode 25 | Kumikitang Kabuhayan
Fourth Quarter | Week 5 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 25 Learning Competency:
6 views
ALS | Tropang Action Stars | Kada Tropa
Fourth Quarter | Week 5  ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Action Stars Learning Competency: 
14 views
ALS | Paano Tanggapin ang Kabiguan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 5 ALS | Ibang Klase Topic: Paano Tanggapin ang Kabiguan Learning Competency:
9 views

Page 2 of 87