ALS | Gluta Lipo | My Puhunan

ALS | Gluta Lipo | My Puhunan

First Quarter | Week 4
Third Quarter | Week 2

ALS | My Puhunan

Topic:
Gluta Lipo

Learning Competency: 

You may also like

ALS | Eco Farm | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 3 ALS | My Puhunan Topic: Eco Farm Learning Competency:
14 views
Extracurricular | Batangas’ Sinaing na Tulingan | Local Legends
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 3 Extracurricular | Local Legends Topic: Batangas’ [...]
25 views
ALS | Taste of joy | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 3 ALS | My Puhunan Topic: TASTE OF JOY Learning Competency:
34 views
Extracurricular | Sorsogon Part 1 | G Diaries
First Quarter | Week 3  Fourth Quarter | Week 3 Extracurricular | G Diaries Topic: Sorsogon [...]
10 views
ALS | Katarungan ng Aking Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 ALS | Ibang Klase Topic: Katarungan ng Aking Pangarap Learning [...]
4 views
ALS | Tropang Swak Part 2 | Kada Tropa
Fourth Quarter | Week 4 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Swak Part 2 Learning Competency:
13 views
Parent-Teacher Activity Time | Paglikha ng mga Espasyong ligtas sa Pagkatuto | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
20 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagbibigay ng Suportang Psychosocial | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 | Week 5 Parent-Teacher [...]
15 views
ALS | Ocean | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 2 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Ocean Learning Competency:
9 views
Parent-Teacher Activity Time | Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
25 views
ALS | Puto | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 5 ALS | My Puhunan Topic: Puto Learning Competency:
8 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
21 views

Page 5 of 158

Leave a Reply