ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

24 views

First Quarter | Week 7
ALS | Ibang Klase
Topic: Ang Kalusugan ay Kayamanan
Learning Competency: 

You may also like

Grade 4 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Matter Learning Competency: Classify [...]
135 views
Grade 6 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 6 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing [...]
54 views
Grade 8 Science | Laws of Motion | K-High Science
First Quarter | Week 1 Grade 8 Science | K-High Science Topic: Laws of Motion Learning [...]
75 views
Grade 10 AP | Sagipin Natin ang Kagubatan | WHY
Why Natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas [...]
94 views
Grade 4 Science | States of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: States of Matter Learning [...]
79 views
Kindergarten | Identify Letters, Numbers, or Words | ATBP
First Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Identify letters, number, or words Learning [...]
129 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Ang Unang Tao Sa Pilipinas [...]
1630 views
GRADE 10 AP | Pangingisda | Salam
Salam Ipinakikita kung paanong maaari tayong maapektuhan ng ating kapaligiran at kung ano ang [...]
61 views
Grade 6 Math | Addition of Dissimilar Fractions in Mixed Forms | Solved
First Quarter | Week 2 Grade 6 Math | Solved Topic: Addition of Dissimilar Fractions in Mixed [...]
331 views
Grade 4 English | Location – 1 | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Grade 4 English | Epol Apple Topic: Location - 1 Learning [...]
80 views
Grade 3 AP | Structure of a Population | Kwentong Kartero
First Quarter | Week 2 Grade 3 AP |  Kwentong Kartero  Topic:Structure of a Population Learning [...]
125 views
Grade 2 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Pagbigkas Learning Competency: [...]
177 views

Page 66 of 76