ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

First Quarter | Week 7 | Week 8
Second Quarter | Week 4

ALS | Ibang Klase

Topic:
 Ang Kalusugan ay Kayamanan

Learning Competency: 

You may also like

Grade 1 English | Answering Questions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Answering questions Learning [...]
194 views
Grade 3 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na [...]
622 views
Grade 2 AP | Katapatan at Pakikipag-usap | Salam
First Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Salam Topic: Katapatan at [...]
148 views
Grade 2 English | Greetings “State of Being” | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Greetings "State of Being" Learning [...]
209 views
Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
435 views
Grade 2 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
533 views
Grade 1 English | How to say what she / he wants to eat | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: How to say what she / he wants to [...]
465 views
Grade 1 Math | Numeration | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Numeration Learning [...]
659 views
Grade 3 English | Answering the Question “What Can You Do?” | Epol Apple
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Answering the question [...]
121 views
Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya [...]
442 views
Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten |  Kuwentong Pambata Topic: Sorting and classifying objects [...]
348 views
Grade 10 English | Narratives and Literary Art Forms | Gab to Go
First Quarter | Week 1 Grade 10 English | Gab to Go Topic: Narratives and literary art forms [...]
31 views

Page 146 of 160