ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

ALS | Ang Kalusugan ay Kayamanan | Ibang Klase

First Quarter | Week 7 | Week 8
Second Quarter | Week 4

ALS | Ibang Klase

Topic:
 Ang Kalusugan ay Kayamanan

Learning Competency: 

You may also like

Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
359 views
Grade 3 English | Use Common and Proper Nouns in a Sentence | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Use common and proper nouns in a [...]
36 views
Grade 8 English | Idiomacy – Idiomatic Expressions |Team Lyqa
First Quarter | Week 3 Grade 8 English | Team Lyqa Topic: Idiomacy - Idiomatic Expressions [...]
519 views
Grade 6 Math | Subtraction and Fraction from Mixed Number with Common Denominator without Regrouping | MathTinik
First Quarter | Week 3 Grade 6 Math | MathTinik Topic: Subtraction and Fraction from Mixed [...]
268 views
Grade 2 English | Activate prior knowledge based on new knowledge formed | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Activate prior knowledge based on [...]
175 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
219 views
Grade 4 Science | Physical Change | Sineskwela
First Quarter | Week 3 | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Physical Change Learning [...]
1023 views
Grade 4 Math | Understanding Multiplication | MathDali
First Quarter | Week 3 Grade 4 Math | MathDali Topic: Understanding Multiplication Learning [...]
244 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
221 views
Grade 3 AP | BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO | Wow
First Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Wow Topic: BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO [...]
320 views
Grade 1 English | Answering Questions | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Answering questions Learning [...]
194 views
Grade 3 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na [...]
622 views

Page 145 of 160