Anim na Tanong

Alikabuk
Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagsasalita – Pagsagot Sa Mga Tanong

Ipinapakita sa palabas na ito kung paano matututunang sagutin ang mga tanong na: Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano?

Grade 1 – 3 and 5 | 1st Quarter
Subject: Filipino