Art Jam – Warm and Cool Colors

Sulat ni Grant Funtila | October 16, 2019

Sa episode na ito ng Art Jam, pinakita ni Kuya Epi ang pinagkaiba ng “warm” at “cool” colors gamit ang kanyang paint brush.

At sa pamamagitan naman ng malaking color wheel, itinuro ang mga kulay na nabibilang sa warm at cool colors. Pinakita din ang paghahalintulad ng emosyon ng dalawang kulay kapag ito ay gagamitin. At sa pagtatapos naman ng episode, nakita natin ang pinagkaiba ng dalawa pag ginamit sa canvas na may parehong litrato ngunit magkaibang kulay.

WordPress Image Lightbox