ARALING PANLIPUNAN – WOW

WATCH VIDEOS

Ang mga episode ng Wow ay nagpapaunawa sa pinagmulan at pag-unlad ng iba’t ibang bayan o lungsod, lalawigan at rehiyon kaugnay ng mga aspetong pangkultura, pampulitika, panlipunan at pangkabuhayan gamit ang pananaw sa pagapapatuloy at pagbabago, pakikisalamuha ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal. Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino.

  
Wow | Misamis Occidental | Grade 4 Araling Panlipunan
6,555 views
Show Less
Wow - Misamis Occidental

Misamis Occidental in Northern Mindanao, borders Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur to the west and is separated from Lanao del Norte by Panguil Bay to the south, and Iligan Bay to the east. The province's economic activities are fishing, and coconut and rice farming. Misamis Occidental is originally inhabited by Subanens. "Misamis" is believed to have been derived from the Subanen word "Kuyamis," a variety of coconut, the staple food of the early settlers.
WordPress Image Lightbox