ALS

ALS Videos

134 video(s) found
ALS | Episode 22 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 22 [...]
15 views
Alternative Learning System | Yatai Streefood Ramen | My Puhunan
Second Quarter | Week 3 Third Quarter | Week 6 Alternative Learning System | My Puhunan [...]
21 views
ALS | Tropang Japorms | Kada Tropa
Third Quarter | Week 7 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Japorms Learning Competency:
8 views
ALS | Redbuck | My Puhunan
3rd Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Redbuck  Learning Competency:
15 views
ALS | Above Sea Level | My Puhunan
Third Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Above Sea Level Learning Competency:
15 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
16 views
ALS | Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba sa Diyos | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 ALS | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Paraan ng Pagsamba sa [...]
73 views
ALS | Pugolot | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 4 ALS | My Puhunan Topic: Pugolot Learning Competency:
29 views
ALS | Araw ng Pagtatapos | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Ibang Klase Topic: Araw ng Pagtatapos Learning Competency: 
9 views
ALS | Ice Candy, Rosary | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 1 ALS | My Puhunan Topic: Ice Candy, Rosary Learning Competency: 
10 views
ALS | Chicken Galantina, Tuyo | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 1 ALS | My Puhunan Topic: Chicken Galantina, Tuyo Learning Competency:
21 views
ALS | Flower | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Flower Learning Competency:
6 views

Page 9 of 12