GRADE 2

GRADE 2

WATCH VIDEOS

FILIPINO - ALIKABUK

  
Alikabuk | Tamang Pagbigkas | Grade 1 to 6 Filipino
4,503 views
Show Less
ALIKABUK: TAMANG BIGKAS

KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pagsasalita – Wastong Pagbigkas

Matututunan sa palabas na ito ang wastong pagbigkas.

ARALING PANLIPUNAN - PAMANA

  
Pamana | Katangi-tanging Ugaling Pilipino | Grade 1 to 4 Araling Panlipunan
513 views
Show Less
Kasanayang Pampagkatuto: Pambansang Pagkakakilanlan

Malalaman kung paano nakakatulong at nakakabuti ang mga ugaling Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay.